Vorstand IPMS Sektion Bern

Präsident der IPMS Sektion Bern:

Martin Trachsel, E-Mail: praesident@ipms-bern.ch

Vizepräsident der IPMS Sektion Bern:

Stefan Rösti, E-Mail: vizepraesident@ipms-bern.ch

Kassier der IPMS Sektion Bern:

Stefan Rösti, E-Mail: kassier@ipms-bern.ch

Sekretär der IPMS Sektion Bern:

Patrick Gasser, E-Mail: sekretaer@ipms-bern.ch